İçişleri Bakanlığı KPSS ile işçi alımı! Takımlar, kurallar ve müracaat…

İçişleri Bakanlığı KPSS ile işçi alımı! Takımlar, kurallar ve müracaat…

İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatı buyruğunda istihdam edilmek üzere toplam 1.772 adet boş durumlara 22 Mart – 08 Nisan 2021 tarihleri ortasında yapılacak giriş(sözlü) imtihanı ile işçi alımı yapılacaktır. İlan 08 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmış olup, tüm merak edilenler haberimizde…

 

 

 

MERKEZ TEŞKİLATI TAKIM DAĞILIMI

 

  • 3 Arşiv Uzmanı,

 • 2 Avukat,

 • 3 Çözümleyici,

 • 1 Programcı,

 • 2 Ofis Çalışanı,

 • 1 Dayanak Çalışanı ( Sürücü ),

 • 1 Bilgisayar Mühendisi,

 • 1 Harita Mühendisi,

 • 1 Makine Mühendisi,

 • 1 Elektrik Elektronik Mühendisi,

 • 1 Harita Teknikeri,

 • 1 Kent Plancısı.

TAŞRA TEŞKİLATI TAKIM DAĞILIMI

 • 3 Avukat,

 • 6 Bilgisayar Mühendisi,

 • 19 Elektrik Elektronik Mühendisi,

 • 16 Programcı,

 • 4 Tekniker,

 • 24 Teknisyen,

 • 217 Ofis İşçisi,

 • 1462 Davet Karşılama İşçisi.

GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, 

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

(b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak, 

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Giriş(sözlü) imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), 

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan çeşidinden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan, KPSS puan tipi ve tercih edilen konum unvanı temel alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına nazaran ilan edilen durum sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak, 

4- Adaylar fakat bir konum unvanı imtihanına başvurabilecektir. Bu müracaat yalnızca bir ile yahut Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla durum unvanına yahut birden fazla ile ya da vilayet ile birlikte Bakanlığa yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B kontratlı işçi pozisyonlarında” tam vakitli olarak vazife yapmakta iken kontratı feshedilen adayların müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek-1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere) 

TAKIMLARIN ORTAK KAİDELERİ

Avukat, Arşiv Uzmanı, Mühendis (Elektrik- Elektronik, Makine, Bilgisayar ve Harita), Kent Plancısı, Programcı, Tekniker (Bilgisayar, Harita), Teknisyen (Elektrik- Elektronik) durumlarından rastgele birine müracaatta bulunacak adayların aşağıda her durum unvanı için belirtilen özel kurallara ek olarak; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışanların, müracaatta bulunmak istedikleri kontratlı durum unvanı ile hala vazife yaptıkları 4/B kontratlı işçi konum unvanının tıpkı olmaması, 

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışmakta iken kontratı feshedilen adayların, fesihten evvel vazife yaptıkları 4/B kontratlı işçi durumuyla tıpkı unvanlı konuma müracaatta bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

1. AVUKAT 

Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

Barodan yahut noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2. ARŞİV UZMANI

Bilgi ve Evrak İdaresi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans kısımlarından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitilmiş olmak.

3. MÜHENDİS

Elektrik- Elektronik Mühendisi: Fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik yahut elektronik ve haberleşme mühendisliği kısımlarından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

Makine Mühendisi: Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Materyal Mühendisliği kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

Bilgisayar Mühendisi: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Denetim ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

Harita Mühendisi: Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

4. ÇÖZÜMLEYİCİ

En az dört yıl vadeli yükseköğrenim mezunu olmak,

C, C++, C#, Java, Java Script programlama lisanlarından en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek yahut bu programlama lisanlarından en az ikisini içerecek biçimde Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından en az (D) seviyesinde İngilizce YDS dokümanına sahip olmak yahut buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir evraka sahip olmak.

5. KENT PLANCISI

Fakültelerin Kent ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

6. PROGRAMCI

İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama kısımlarının rastgele birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

Yabancı Lisan Düzey Tespit İmtihanından en az (D) seviyesinde İngilizce YDS dokümanına sahip olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir dokümana sahip olmak.

7. OFİS İŞÇİSİ

Lisans yahut Ön Lisans mezunu olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken mukavelenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

İLANIN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. DAVET KARŞILAMA ÇALIŞANI

Lisans mezunu olmak.

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer) içinÇağrı Merkezi Hizmetleri kısmı hariç ön lisans mezunu olmak.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Kısmı Mezunları) için İki yıllık yüksekokulların Davet Merkezi Hizmetleri kısmından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen kısımlardan mezun olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmakta iken mukavelenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmak gerekmektedir.

9. TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)

Harita Teknikerliği için;

Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans kısımlarından rastgele birinden mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Bilgisayar Teknikerliği için;

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve İdaresi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Dayanaklı Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans kısımlarının rastgele birinden mezun olmak yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki tahsil kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

10. TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

Mesleksel ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Ulusal Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öbür mesleksel ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından yahut bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektrikçilik Kısmı, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı), Bobinaj, Bobinajcılık, Otomatik Kumanda, Asansör, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Ofis Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Konut Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Tamir, İmaj ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Tansiyon Sistemleri kısımlarının rastgele birinden mezun olmak,

11. TAKVİYE ÇALIŞANI

(Şoför)

Lise mezunu olmak,

En az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

MÜRACAATLAR NE VAKİT BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından üstte yer alan takımların müracaat takvimi 25 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, 29 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir.

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Kontratlı İşçi Lisans Giriş(Sözlü) İmtihanı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Kontratlı İşçi Ön Lisans Giriş(Sözlü) İmtihanı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Kontratlı İşçi Lise Giriş(Sözlü) İmtihanı İş Talep Formu”na KPSS(B) Kümesi puan cinsinden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri ortasında ilgili imtihan duyurusu kısmında yayımlanacak olan müracaat linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da şahsen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaatlar e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması mecburidir. Kelam konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu yanılgısız ve eksiksiz bir formda tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik yahut kusur olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak 2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini tekrar güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak müracaat sürecini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş(sözlü) imtihanına lisans ve ön lisans seviyesinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini yahut www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet evraklarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

5- Giriş(sözlü) imtihanına lise seviyesinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

6- Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan tahsil durumuna ait ilgili fakültelere denkliği olan adayların, tahsil bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik evraklarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

7- Avukat konumuna başvuracak adayların barodan yahut noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

8-Arşiv Uzmanı konumuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Evrak İdaresi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik yahut Kütüphanecilik lisans programından rastgele birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans kısımlarından mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

9- Programcı ve Çözümleyici durumuna başvuracak adayların; YDS puan bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde kusur olan adayların müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların YDS evraklarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10- Dayanak Personeli(Şoför) konumuna başvuracak adayların istenilen şoför evrakı bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi durumlarında tam vakitli olarak vazife yapmakta iken kurumlarınca kontratı feshedilen ya da kontratını tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme mühletini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için vazife yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Evrakını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12-Erkek adayların askerlik bilgileri Ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde kusur olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum dokümanlarını pdf ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

13-Adayların müracaat kademesinde Bakanlığımız İşçi Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” kısmında yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi manzara kalitesinde fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında imtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

14-Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 29 Ocak 2021 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan evvel belirtilen müracaat tarihleri ortasında almaları gerekmektedir.

15-Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından şahsen müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) imtihan müracaat dokümanları kabul edilmeyecektir.

16-Usulüne uygun ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar ile eksik yahut kusurlu imtihan müracaat evrakları kabul edilmeyecektir.

17-Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com okey sohbet süperbahis elitbahis elitbahis Guvenilir siteler elitcasino giris bets10 giris deneme bonusu bodrum escort şişli escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort betpas kamagra jel