Koronavirüs aşısı olmayan işten çıkarılabilir mi? Uzman isim uyardı: Kritik tazminat ayrıntısı

Koronavirüs aşısı olmayan işten çıkarılabilir mi? Uzman isim uyardı: Kritik tazminat ayrıntısı

Haber7 / Fuat Öner

 

 

Birtakım ülkelerde patronların Covid-19 aşısını mecburî hale getireceği, aşı yaptırmayan çalışanların da işlerini kaybedeceklerine ait haberler tartışmalara neden oldu. 
Aşıların gelmeye başlaması ile bir arada Türkiye’deki patronların çalışanlarına aşı mecburiliği getirip getiremeyeceğini ve iş kontratlarının bu sebeple feshedilip edilemeyeceğini ise hem emekçiler hem de iş verenler tarafından en çok merak edilen mevzular ortasında yer alıyor.

Pekala Türkiye’de patron aşıyı mecburî kılabilir ve aşı yaptırmak istemeyen emekçiyi tazminatsız işten çıkartabilir mi? Haber7 olarak merak edilen bu soruyu Avukat Ezgi Esnik Günay‘a sorduk…


İşte merak edilen sorunun karşılığı;

İŞ VEREN AŞI OLMAYANI İŞE ALMAYABİLİR

 

 

“Sözleşme serbestisi var. Bir patron çalışanı işe alırken şunu söyleyebilir; ‘Aşı olmadan işe almıyorum’ fakat iş bağı devam eden bir çalışana aşı olmadığın için mukaveleni feshediyorum dediğinde bu farklı bir durum oluşturur.”

İHBAR VE KIDEM ÖDEMEK ZORUNDA

“Şayet patron mukavele serbestisi kararları uyarınca çalışanına daha ilgiyi kurarken ‘aşı olmadıysan işe almıyorum‘ diyebilir burada bir sorun yok bu bir tercih sebebi olabilir ama iş ilgisi kurulduktan sonra patron çalışanına sen aşı olmadın diye iş münasebetini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeksizin haklı nedenle feshedemez. “

“Burada iş kanunun 25. unsuru sağlık sebepleriyle haklı nedenle fesih hallerini tahdidi olarak belirtmiştir. Bu türlü bir durum orada yok. Başka bir yandan da mecburî aşı anayasaya muhalif olabilir… “

ZARURÎ AŞI İŞİN KANUN GEREKİYOR

“Bir patron aşı olmadığı için çalışanının iş akdine son verirse bu haksız fesih olur ve kıdem ve ihbar ödemek zorundadır.  Lakin bununla ilgili kanuna açık husus konursa o vakit haklı nedenle fesih sayılabilir. “

“Hukuken aşı olmama fiyatsız müsaade münasebeti de olamaz. Öbür bir taraftan emekçi maske, hijyen kuralları ve toplumsal araya dikkat etmiyorsa  patron haklı fesihle iş akdini feshedebilir. Burada akıllara maske ve toplumsal aranın aşıdan farkı ne sorusu akıllara gelebilir? Burada temel bir fark var. Bir tarafta uygulananların hepsi önlem öteki taraftan aşı ise kişinin beden bütünlüğüne müdahale teşkil eden bir durum ve burada anayasanın 17. unsuru devreye giriyor. Bu husus kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ve kişi dokunulmazlığı.. Burada kanun ile tıbbı mecburilik varsa fakat bu zarurî aşı uygulamasını yapabilirsiniz.”

Patronun haklı nedenle derhal fesih hakkı

Unsur 25 – Müddeti muhakkak olsun yahut olmasın patron, aşağıda yazılı hallerde iş mukavelesini müddetin bitiminden evvel yahut bildirim müddetini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri: a) Personelin kendi kastından yahut derli toplu olmayan yaşayışından veyahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması yahut engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın arkası gerisine üç iş günü yahut bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında personelin hastalık, kaza, doğum ve gebelik üzere hallerde patron için iş mukavelesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin personelin işyerindeki çalışma müddetine nazaran 17 nci unsurdaki bildirim müddetlerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu mühlet 74 üncü unsurdaki mühletin bitiminde başlar. Fakat çalışanın iş mukavelesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği mühletler için fiyat işlemez. II- Ahlak ve âlâ niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş mukavelesi yapıldığı sırada bu kontratın temelli noktalarından biri için gerekli vasıflar yahut kaideler kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, veya gerçeğe uygun olmayan bilgiler yahut kelamlar söyleyerek personelin patronu yanıltması.

b) Personelin, patron veya bunların aile üyelerinden birinin gurur ve namusuna dokunacak kelamlar sarfetmesi yahut davranışlarda bulunması, veya patron hakkında onur ve haysiyet kırıcı temelsiz ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) Personelin patronun öbür bir emekçisine cinsel tacizde bulunması.

d) Emekçinin patrona veya onun ailesi üyelerinden birine veya patronun diğer emekçisine sataşması, işyerine sarhoş veyahut uyuşturucu unsur almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu unsurları kullanması.

(1) e) Personelin, patronun itimadını berbata kullanmak, hırsızlık yapmak, patronun meslek sırlarını ortaya atmak üzere doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) Personelin, işyerinde, yedi günden fazla mahpusla cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir cürüm işlemesi. g) Personelin patrondan müsaade almaksızın yahut haklı bir sebebe dayanmaksızın gerisi gerisine iki işgünü yahut bir ay içinde iki sefer rastgele bir tatil gününden sonraki iş günü, veyahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) Emekçinin yapmakla ödevli bulunduğu vazifeleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) Çalışanın kendi isteği yahut savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan yahut malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı yahut öteki eşya ve unsurları otuz günlük fiyatının meblağıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler: Emekçiyi işyerinde bir haftadan fazla mühlet ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- Emekçinin gözaltına alınması yahut tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci husustaki bildirim mühletini aşması. Personel feshin üstteki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı argümanı ile 18, 20 ve 21 inci unsur kararları çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. 

KAYNAK: HABER7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell lidyabet slotbar grandpashabet güncel adres okey sohbet